EDYAN-I MEFSUHA


EDYAN-I MEFSUHA
Hükmü kaldırılmış eski dinler. Hıristiyanlık, Yahudilik gibi. (Bak: Mensuh

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.